Κ.Ε.ΠΕ.Δ. ΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. ΑΕ)