Κ.Ε.ΠΕ.Δ. ΑΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. ΑΕ)
Οικονομικές καταστάσεις

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που επιθυμείτε για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

-Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2022
-Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2022
-Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021
-Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2021
-Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020
-Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2020
-Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2019
-Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2019
-Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2018
-Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 2018
-Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2018
-Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2017
-Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 2017
-Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2017
-Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017
-Ισολογισμός 2016
-Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2016
-Ισολογισμός 2015 (Ημ/νια ανάρτησης: 19/05/2016)
-Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2015
-Ισολογισμός 2014 (Ημ/νια ανάρτησης: 11/05/2015)
-Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2014
-Ισολογισμός 2013
-Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2013
-Ισολογισμός 2012
-Απολογιστική Έκθεση 2012
-Απολογιστική Έκθεση 2011